RGB Solutions

Inteligentna RGB rješenja

Sa preko 10 godina iskustva u području laboratorijske dijagnostike, upravljanja i zaštitom podataka, Wizard computer je specijalizovan za Laboratorijski informacioni sistem upravo paketom RGB rješenja. Kao poseban oslonac naše strategije u ovom domenu je naše opredjeljenje ka vrhunskom dizajnu, pouzdanosti i fleksibilnosti svih naših sistema, da dugoročno zadovolje specifične potrebe svakog od naših korisnika.

RGB Solutions je bosanskohercegovački proizvod i u potpunosti je prilagođen laboratorijskoj praksi na ovim prostorima. Sistem je otvorenog tipa, pa su svi mogući zahtijevi pojedinih protokola ostvarifi u fazi implementacije.

RGB Solutions može da se iskoristi i kao alat za praćenje troškova kao i statistički alat za naučna istraživanja.

Programsko rješenje RGB Solutions moguće je povezati sa svim analizatorima (koji su predviđeni za povezivanje), razmjena podataka je automatska preko bar koda bez potrebe duplog unosa u računar analizatora, što omogućuje punu iskoristivost najmodernijih analizatora visokog kapaciteta sa ili bez automatizovanog sistema sortiranja.

Mi ne pružamo samo instalaciju softverskih rješenja, nego i sveobuhvatan raspon usluga, uključujući projektovanje, upravljanje projektima, savjetovanja itd.

Doprinosimo poboljšanju kvaliteta zdravstvene zaštite i većoj produktivnosti kliničkih laboratorija, na način da se prava informacija isporuči u pravo vrijeme, s vrhunskim prioritetom za pacijenta i garantovanom sigurnosti i tačnosti.

Naš software

  • RGB Analysis – programski modul koji detaljno obrađuje radne procese u biohemijsko-hematološkim laboratorijama.
  • RGB Renovatio – je posebno dizajniran informacioni sistem koji detaljno obrađuje radne procese u transfuzijskim centrima i kliničkim transfuzijama, te takođe ima ulogu Banke krvi (Blood bank) informacionog sistema.
  • RGB BioGate – programski modul koji detaljno obrađuje radne procese u mikrobiološkim laboratorijama.
  • RGB Pathetix – programski modul koji detaljno obrađuje radne procese u odjeljenjima/službama patologije.
  • RGB Aria - programski modul koji detaljno obrađuje radne procese u dijaliznim centrima.
  • RGB Instrument Manager – je specijalizirani programski modul za automatsku komunikaciju sistema  sa analizatorima, koji uključuje programske konekcije - protokole za interakciju osnovnog  sistema sa  analizatorima, Instrument manager pokriva potrebe komunikacije sa svim tipovima laboratorija ili informacionih sistema Wizard Computera.

RGB Publikacije

Korisnici sistema